Schulden klein houden en perspectief bieden

Een paradigmashift in de incasso

Nu in het nieuws

Schuldopkoper Direct Pay is op 4 april 2023 failliet verklaard. Weinig mensen zullen hier een traan om hebben gelaten. Het omstreden bedrijf vormde de belichaming van handel in menselijk leed. Maar hoe gaat het nu verder? De schulden worden door de curator doorverkocht en de invordering wordt hervat. Vooral de schulden waarvoor eerder vonnissen zijn verkregen en waar de deurwaarder veel kosten heeft gemaakt zijn voor opkopers interessant. Het fenomeen 'herexecutie'.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

De Tweede Kamer heeft op 5 maart 2024 met ruime meerderheid (alle partijen behalve de PVV) een motie aangenomen waarbij de regering wordt opgeroepen voorbereidingen te treffen voor de inrichting van een nieuw incassostelsel. In dit incassostelsel wordt de minnelijke fase gestimuleerd, bij onnodig procederen de schuldeiser in de proceskosten veroordeeld, meedelen in beslag mogelijk gemaakt en krijgen deurwaarders een grotere rol voor een duurzame oplossing. Geweldig nieuws dat de voorstellen uit het rapport "Schulden klein houden en perspectief bieden" door bijna de gehele Tweede Kamer worden omarmd.

Bron: Tweede Kamer  
Lees verder...
 

Er zijn te grote verschillen in de moeite die gemeenten doen om burgers met financiële problemen te bereiken. Dit constateert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport ‘Hoe eerder, hoe beter’, over vroegsignalering van schulden door gemeenten. “Iedere burger in Nederland, ongeacht in welke gemeente hij of zij woont, verdient het om bereikt en geholpen te worden bij dreigende problematische schulden”, aldus de ombudsman.

Bron: Nationale ombudsman  
Lees verder...
 

De Kamer voor gerechtsdeurwaarders heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheden van een deurwaarder om een betalingsregeling te treffen wanneer door een andere schuldeiser al loonbeslag is gelegd. De beslagvrije voet moet het bestaansminimum garanderen. De debiteur ertoe bewegen om een deel van dit bestaansminimum te gebruiken om een schuld af te lossen, staat hiermee op gespannen voet. De deurwaarder dient zich terughoudend op te stellen, mag geen oneigenlijke druk uitoefenen en mag zich niet achter de opdrachtgever verschuilen.

Een betalingsregeling afdwingen onder de beslagvrije voet wordt terecht veroordeeld, maar het alternatief om te dagvaarden en beslag te leggen is, gelet op de kosten, ook niet wenselijk.

Bron: André Moerman  
Lees verder...
 

Van elke euro die ze innen, houden de ruim 500 incassobureaus in Nederland gemiddeld bijna de helft zelf. En dat terwijl een recordaantal huishoudens zou kampen met ‘problematische schulden’. Een nieuw ‘incassoregister’ moet de woekerende industrie aan banden leggen, maar critici vinden het te vrijblijvend. ‘We plakken pleisters.’

Bron: Coen Ramaer  
Lees verder...
 

In het kader van het 150 jaar bestaan van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft Nick Huls, emeritus hoogleraar rechtssociologie, een toespraak gehouden over de veranderende rol van de gerechtsdeurwaarder: van handhaver tot schuldbemiddelaar.

Bron: Nick Huls  
Lees verder...
 

Op vrijdag 8 december 2023 hebben Nadja Jungmann en André Moerman een webinar over het rapport: "Schulden klein houden en perspectief bieden". Tijdens dit webinar wordt ook ingegaan op ingestuurde vragen en reacties op het rapport. Het webinar duurt een uur.

Bron: Schulden klein houden  
Lees verder...
 

Boeiende discussies op prikkelende stellingen legden de verschillen bloot van de deelnemende politieke partijen tijdens het KBvG verkiezingsdebat ‘Schulden en invordering: naar een aanpak die werkt’ op donderdag 2 november in Nieuwspoort. Moderator Tanja Braun leidde het debat en betrok ook het aanwezige publiek, die reageerden op de ideeën van politici met hun eigen ervaringen. KBvG Voorzitter Chris Bakhuis spreekt van een boeiende avond met verrassende inzichten.

”De gerechtsdeurwaarder moet meer regie krijgen bij de oplossing van problematische schulden, wat de KBvG betreft. Het is goed als we met elkaar van ideeën wisselen hoe dit vorm te geven.”

Bron: KBvG  
Lees verder...
 

Als je schulden hebt, wil je die natuurlijk zo snel mogelijk aflossen. Maar dat is in de praktijk niet zo eenvoudig, omdat een schuld snel oploopt door incassokosten. 600.000 huishoudens in Nederland hebben te maken met problematische schulden. Be Romy is er daar één van en maakte er een theaterstuk over. Nadja Jungmann is bijzonder hoogleraar en lector schulden en incasso en zij deed onlangs voorstellen om het oplopen van die schulden te doorbreken. In De Nieuws BV gaan ze erover in gesprek.

Bron: De Nieuws BV  
Lees verder...
 

Minister Weerwind heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over het vervolg op de motie Beukering c.s., waarbij het kabinet werd verzocht om naar het huidige stelsel van maatschappelijk verantwoorde incasso en deurwaardersactiviteiten te kijken en verbeteringen in kaart te brengen. In dit kader zijn thematafels met het werkveld georganiseerd en heeft vervolgonderzoek plaatsgevonden. De minister gaat hierbij onder meer in op het rapport “Schulden klein houden en perspectief bieden” en op het rapport “Kennisanalyse invordering”. De minister kondigt een nadere verkenning aan naar mogelijke wijzigingen in het stelsel van civiele invordering.

Bron: Rijksoverheid  
Lees verder...
 

Tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Hülya Kat vragen gesteld aan minister Schouten naar aanleiding van het rapport "Schulden klein houden en perspectief bieden".

Bron: Tweede Kamer  
Lees verder...
 

Tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de volgende vraag van Don Ceder over het rapport beantwoord.

Bron: Tweede Kamer  
Lees verder...
 

Ruim 600.000 huishoudens in Nederland kampen met schulden die zo hoog zijn, dat ze er zelf niet meer uit kunnen komen. De Nijmeegse Jessica van Hinthem en haar gezin overkwam het jaren geleden. Deskundigen pleiten voor een complete herziening van het Nederlandse stelsel van schulden.

Bron: Omroep Gelderland  
Lees verder...
 

Vandaag is het rapport 'Schulden klein houden en perspectief bieden' gepubliceerd. Het rapport pleit voor 'een nieuw incassostelsel waar zowel schuldeisers als debiteuren van profiteren', betogen de auteurs Nadja Jungmann en André Moerman. Zij schreven hun rapport in opdracht van de Koninklijke bond van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Bron: NVVK  
Lees verder...
 

Van alle huishoudens met problematische schulden maakt nog geen 5 procent gebruik van een schuldregeling met kwijtschelding.

Bron: Binnenlands Bestuur  
Lees verder...