Schulden klein houden en perspectief bieden

Een paradigmashift in de incasso

Vragen Don Ceder over het rapport "Schulden klein houden en perspectief bieden"

Bron: Tweede Kamer
uur

Tijdens de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de volgende vraag van Don Ceder over het rapport beantwoord.

Vragen van het lid Ceder, D.G.M. (ChristenUnie)


Vraag:
Wat is de reactie van de minister op het voorstel aan het kabinet om te starten aan een verkenning van een nieuw incassostelsel voor schulden? 
 

Antwoord:
De minister voor Rechtsbescherming (minister voor Rb) is verantwoordelijk voor civiele invordering en de daarbij behorende beroepsgroepen. De minister voor Rb heeft recent het rapport 'Schulden klein houden en perspectief bieden' van Jungmann en Moerman in ontvangst genomen. In het rapport pleiten Jungmann en Moerman voor een nieuw incassostelsel. De minister voor Rb en de minister voor APP staan positief tegenover een verkenning naar de mogelijkheden voor wijzigingen in het incassostelsel van civiele vorderingen. De verkenning sluit aan op trajecten die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden door de ministeries van JenV en SZW, zoals de thematafels waarbij gesproken werd over verbeteringen in het incassostelsel. De minister voor Rb zal in samenspraak met de minister voor APP per brief de Tweede Kamer dit najaar informeren over de eerste contouren van deze verkenning.


Meer informatie
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 11 oktober 2023