Schulden klein houden en perspectief bieden

Een paradigmashift in de incasso

Tweede Kamer wil dat voorbereidingen voor een nieuw incassostelsel worden getroffen

Bron: Tweede Kamer
uur

De Tweede Kamer heeft op 5 maart 2024 met ruime meerderheid (alle partijen behalve de PVV) een motie aangenomen waarbij de regering wordt opgeroepen voorbereidingen te treffen voor de inrichting van een nieuw incassostelsel. In dit incassostelsel wordt de minnelijke fase gestimuleerd, bij onnodig procederen de schuldeiser in de proceskosten veroordeeld, meedelen in beslag mogelijk gemaakt en krijgen deurwaarders een grotere rol voor een duurzame oplossing. Geweldig nieuws dat de voorstellen uit het rapport "Schulden klein houden en perspectief bieden" door bijna de gehele Tweede Kamer worden omarmd.

De motie luidt als volgt:


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat rond het innen van schulden een volledige industrie is ontstaan van incassobureaus, deurwaarders en schuldopkopers, waarbij perverse prikkels in de huidige wetgeving leiden tot een verdienmodel ten koste van kwetsbare mensen;

constaterende dat het huidige stelsel ertoe leidt dat een kleine schuld in korte tijd kan uitgroeien tot een significant hoger bedrag waarbij enerzijds hogere incassokosten ten koste gaan van de afloscapaciteit en in feite in het nadeel zijn van de schuldeiser, en anderzijds mensen met lage inkomens en dus lage afloscapaciteit aanmerkelijk hogere kosten kwijt zijn om de schuld af te lossen;

overwegende dat er diverse rapporten liggen die een weg vooruit bieden naar een stelsel dat zowel schuldenaar als schuldeiser ten goede komt;

verzoekt de regering de voorbereidingen voor een nieuw incassostelsel gericht op collectief belang ter hand te nemen waarbij de:

  • minnelijke fase belangrijker wordt en de gang naar de rechter steeds meer de uitzondering wordt, bijvoorbeeld door bij een onnodige rechtsgang de schuldeiser in de proceskosten te laten veroordelen;
  • schuldeisers kunnen meedelen in beslag;
  • gerechtsdeurwaarders een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor een duurzame oplossing voor de schuldenaar,

en gaat over tot de orde van de dag.


Don Ceder
Sandra Palmen
Inge van Dijk
André Flach