Schulden klein houden en perspectief bieden

Een paradigmashift in de incasso

Hoe sociale incasso kan goedmaken wat marktwerking kapot heeft gemaakt

Bron: Nick Huls
uur

In het kader van het 150 jaar bestaan van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft Nick Huls, emeritus hoogleraar rechtssociologie, een toespraak gehouden over de veranderende rol van de gerechtsdeurwaarder: van handhaver tot schuldbemiddelaar.


Nick Huls

Tijdens de lezing besteedde Nick Huls ook aandacht aan het MyTrustO-model en het rapport "Schulden klein houden en perspectief bieden".

In België zijn recentelijk verschillende nieuwe wetten van kracht en bijkomende wetsvoorstellen gedaan die geïnspireerd zijn door het MyTrustO model, met een ‘betaalplan’ waar in beginsel alle schuldeisers worden voldaan. 
Werkgevers zijn bereid deze nieuwe manier van omgaan met schulden vanuit MyTrustO te verspreiden onder hun werknemers met geldzorgen en de kosten ervan te betalen. Dat is te prefereren boven een loonbeslag en de debiteuren worden in een vroeg stadium bereikt.  Bovendien kost absenteïsme de werkgever veel geld en die kosten worden op deze manier grotendeels vermeden. 
Ook voor het ‘recupereren’ via een MyTrustO benadering van fiscale schulden tot € 3000, die thans niet worden ingevorderd, is veel te zeggen. 

Het bestuur van de KBvG verdient een compliment voor de financiële ondersteuning van het onderzoek van Nadja Jungmann en André Moerman, dat van een te vergelijken benadering kent als MyTrustO. De auteurs hebben hun jarenlange multidisciplinaire expertise en praktijkervaringen in de incassowereld gebundeld en verdiept. Op basis van heldere ontwerpprincipes, zoals collectieve belangen, een afbetalingsplan en meedelen in beslag, geven zij gedetailleerd aan hoe meer burgers beter en sneller geholpen kunnen worden. 
Het rapport kreeg een overwegend positief onthaal. De ministers voor Rechtsbescherming en van Armoedebestrijding laten een verkenning uitvoeren naar het stelsel van civiele invordering die begin 2024 afgerond moet zijn, waarna nieuwe beleidsopties worden uitgewerkt.


Download hier de volledige lezing.