Schulden klein houden en perspectief bieden

Een paradigmashift in de incasso

Over ons

Het onderzoek "Schulden klein houden en perspectief bieden" is vanuit de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden en de Hogeschool Utrecht uitgevoerd door André Moerman en Nadja Jungmann. Het onderzoek is mogelijk gemaakt met financiering van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG).

Aanleiding onderzoek

André Moerman en Nadja Jungmann houden zich, elk vanuit eigen expertise, al langere tijd bezig met de vraag hoe schulden klein kunnen blijven en met name de huishoudens die worstelen met problematische schulden sneller perspectief kunnen krijgen. In dit kader publiceerden zij in de afgelopen tien jaar zowel samen als afzonderlijk diverse rapporten over knelpunten in de incasso en schuldhulpverlening. Al werkend aan de verschillende rapporten realiseerden zij zich steeds meer dat er om schulden klein te houden en perspectief te bieden een paradigmashift nodig is in de incasso. De eerste contouren hiervan schetste André Moerman op 8 juli 2022 op het congres Schulddienstverlening in de steigers. Hij liet zich daarvoor onder meer inspireren door ontwikkelingen in de incasso in België.

De KBvG wil als beroepsorganisatie bijdragen aan de reductie van de schuldenproblematiek. Eén van de manieren waarop zij dat doet, is door onderzoeken te financieren die een bijdrage kunnen leveren aan het publieke debat over maatschappelijke vraagstukken. In dit kader werkten André en Nadja in 2012 al eens met anderen uit hoe de toenemende incassobevoegdheden van de overheid uitwerkten voor private schuldeisers en debiteuren en wat er nodig was om de ongewenste uitwerkingen aan te pakken. Ook voorliggend onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de KBvG. André en Nadja hebben in dit rapport uitgewerkt hoe de oploop van schulden en het geringe perspectief is te verklaren en hoe naar hun idee een paradigmashift met beperkte ingrepen in het huidige juridische bestel ertoe kan leiden dat schuldeisers meer geld terugkrijgen en debiteuren sneller aan een schuldenvrije toekomst kunnen beginnen. 
 

Aftermovie "Schulden klein houden" SchuldInfo Jaarcongres 2023