Schulden klein houden en perspectief bieden

Een paradigmashift in de incasso

Schulden klein houden en perspectief bieden

Ruim 600.000 huishoudens hebben geregistreerde problematische schulden. Overheden, non-profit partijen en bedrijven zoeken al een aantal jaar naar wegen om het aantal huishoudens met (problematische) schulden flink terug te dringen. De resultaten van een veelheid aan nieuwe wetgeving, pilots en projecten zijn beperkt. 
In het rapport "Schulden klein houden en perspectief bieden" wordt het probleem vanuit de invordering benaderd. De incassosystemen zijn nu zo ingericht dat de individuele schuldeiser voor z'n eigen belang kan gaan en er geen rekening mee hoeft te houden dat er ook andere schuldeisers zijn die ook een deel van de aflossingscapaciteit willen hebben. Dit zorgt voor kostenverhogingen door vonnissen en beslagen en nieuwe schulden omdat men door betalingsregelingen onder de beslagvrije voet uit komt. Een paradigmashift is nodig. In plaats van invordering gericht op het individuele belang van de individuele schuldeiser dient de invordering gericht te zijn op het collectieve belang: het belang van de gezamenlijke schuldeisers en de debiteur. Een nieuw incassostelsel tekent zich af.

Hoe schulden oplopen

Het rapport “Schulden klein houden en perspectief bieden” beschrijft de mechanismes die maken dat schulden zo oplopen. In de kern gaat het om twee oorzaken:

  • De kosten die met de invordering gepaard gaan
  • Nieuwe schulden die ontstaan doordat debiteuren te weinig geld overhouden om van rond te komen.

Lees verder...

Een nieuw incassomodel gericht op collectief belang

Het huidige incassostelsel is gericht op het individuele belang van de individuele schuldeiser. Hierdoor kunnen de schulden snel oplopen. Om het oplopen van schulden te voorkomen, dan wel te beperken, moet er aandacht zijn voor het gezamenlijk belang van de schuldeisers en de debiteur in de volgende vier situaties:

  1. De incassofase waarin nog betalingsregelingen mogelijk zijn
  2. De executiefase waarin er al beslag ligt
  3. Wanneer de debiteur zelf in actie komt
  4. Wanneer de debiteur niet (meer) in actie komt

Deze vier omstandigheden kunnen worden weergegeven in een kwadrant waarin voor alle schuldsituaties wordt voorzien in een aanpak om te voorkomen dat de schulden (te) snel oplopen.  

Lees verder...

Instrumenten om schulden te beperken

In het onderzoek zijn twee instrumenten ontwikkeld die ervoor zorgen dat schulden niet snel oplopen en de debiteur perspectief krijgt op een schuldenvrije toekomst. Met het instrument 'afbetalingsplan' wordt de betaalcapaciteit onder de schuldeisers verdeeld. Hiermee kan worden voorkomen dat schuldeisers gaan dagvaarden, vonnis verkrijgen om vervolgens beslag te leggen, met alle extra kosten van dien. Mocht er al wel een schuldeiser loonbeslag hebben gelegd dan kan met het instrument 'actief meedelen in beslag' andere schuldeisers zonder vonnis, op verzoek van de debiteur, meedelen in de beslagopbrengst.

Lees verder...

Verwachte effecten

Wanneer alle voorgestelde maatregelen worden ingevoerd is de verwachting dat debiteuren niet meer in een onvermijdelijke oploop van kosten terechtkomen. Schuldeisers hoeven elkaar niet meer ‘opzij te duwen’ en beslagen zijn niet meer ontregelend in een schuldsituatie. Doordat de kosten bij lange na niet meer zo hoog oplopen, zullen schuldsituaties veel minder vaak problematisch worden. De schuldenproblematiek in Nederland zal daardoor afnemen. Invoering van het model zal impact hebben op alle organisaties die betrokken zijn bij de schuldenproblematiek, waarbij een verschuiving van werkzaamheden zal plaatsvinden. Welke omvang de impact zal hebben is niet aan te geven, maar er zijn wel richtingen aan te geven. De impact gaat ook afhangen van de vraag met welke partijen de debiteuren in contact komen voor het opstellen van afbetalingsplannen.

Lees verder...